Valdybos posėdis nr. 3

Posėdis įvyko 2022-06-02 (14:00 – 14:05)

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl naujų narių priėmimo.
  2. Kiti klausimai.

PROTOKOLAS