Valdybos posėdis nr. 4

Posėdis įvyko 2022-06-08 (15:00 – 15:50)

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl naujų narių priėmimo
  2. Dėl neeilinio visuotinio susirinkimo šaukimo
  3. Dėl finansų ir galimų viešinimo kampanijų
  4. Dėl galimybės įstoti į Lietuvos verslo konfederaciją
  5. Dėl sekančių valdybos posėdžių
  6. Kiti klausimai

PROTOKOLAS