Naktinės ekonomikos asociacija

Mes esame nacionalinė verslo asociacija atstovaujanti maitinimo ir pramogų įstaigas, kurie dirba ir po 19val.

Giname naktimis veikiančių maitinimo įstaigų interesus ir atstovaujame juos žiniasklaidoje bei konstruktyviai bendradarbiaujame su Vyriausybe, savivaldybėmis, seniūnijomis, gyventojais ir užsienio partneriais.

Akcentuojame smulkesnių įmonių svarbą, nes sveikai naktinei ekonomikai reikia kuo daugiau įvairovės. Nepriimame didelių tinklų į narius, todėl jų interesai nedominuoja mūsų veikloje.

Palaikome aukštus etikos bei socialinės atsakomybės standartus, netoleruojame neapykantos, diskriminacijos, seksualinio priekabiavimo, korupcijos, darbuotojų išnaudojimo.

Atsisakome Rusijos ir Baltarusijos produktų, neturime verslų ryšių Rusijoje, palaikome Ukrainą ir padedame pabėgėliams.

Kovojame už mokslu pagrįstą ir proporcingą COVID-19 pandemijos kontrolę, griežtai pasisakome prieš visiškai nelogiškus darbo laiko apribojimus. Pasisakome už žalos mažinimo principu pagrįstą sveikatos politiką.

Įgaliname atlikėjus ir kūrėjus bei skatiname kultūrinę veiklą, kad Lietuva turėtų pavyzdingą ir pasaulyje pripažintą naktinio gyvenimo kokybės reputaciją.

Rgs 28
Raštas FINMIN dėl mokesčių atidėjimo

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į dar skubesnį ir mūsų nariams svarbesnį reikalą nei…

Rgp 25
Reivas už Ukrainos nepriklausomybę

Rugpjūčio 24-ąją, Ukrainos nepriklausomybės dieną, NaktA valdybos pirmininkas Mark…

Bir 29
Narkotikų prevencijos mokymai

Mokymų metu barų darbuotojai ir vadovai išmoko bendravimo su apsvaigusiais žmonėmis…

Bir 27
NaktA už #ArtTech Lietuvoje

NaktA pirmininkas Mark Adam Harold sutiko su Ieva Gurklyte iš “Kurk Lietuvai”…

Bir 14
Laiškas Žmogaus Teisių Centrui dėl Peace, Love, Unity ir Respect

Dėl galimo bendradarbiavimo Lietuvos žmogaus teisių centro direktorei Jūratei…

Bir 14
Laiškas Policijai dėl prevencijos priemonių

Dėl galimo bendradarbiavimo Policijos generaliniam komisarui Renatui Požėlai Gerb.…