Laiškas Žmogaus Teisių Centrui dėl Peace, Love, Unity ir Respect

Dėl galimo bendradarbiavimo

Lietuvos žmogaus teisių centro direktorei Jūratei Juškaitei

Gerb. direktore,

mūsų Asociacija pasisako už žmogaus teisių įgyvendinimą ir lygiateisiškumą iš esmės. Šokių muzikos istorija yra kova už lygias teises ir rezistencija prieš tuos, kurie riboja laisvę. Geriausios šokių aikštelės nediskriminuoja orientacijos, religijos, kilmės ir  rasės pagrindu. Reivo judėjimo šūkis buvo: “Peace, Love, Unity, Respect”.

Mes, kaip socialiai atsakingi naktinio gyvenimo industrijos atstovai, gerbiame šį paveldą ir suprantame, kad turime rolę ne tik pramogų, bet ir demokratijos principų gynybos sferoje. Dėkojame už Jūsų darbą šioje sferoje, mes tai ypatingai vertiname.

Todėl norime ištiesti ranką ir pasiūlyti bendradarbiauti: sugalvoti kampanijų ir skatinti diskusiją visuomenėje. Turime nemažai galimybių pasiekti ne taip lengvai prieinamą auditoriją. Labai norėtume glaudžios komunikacijos su Jūsų centru ir galėtume vieni kitiems padėti.

Pagarbiai

Mark Adam Harold
Naktinės ekonomikos asociacijos valdybos pirmininkas