Balsuokime už naktinį gyvenimą

Pasisakykite ir jūs naktinio gyvenimo klausimais!

Pasirašykite mūsų peticiją, skelbsime rezultatus ir perduosime visus atsakymus kandidatams į merus, kad tikrai naktinėtojų nuomonė būtų išgirsta.

Ačiū už dalyvavimą!