Valdybos susirinkimas

VALDYBOS SUSIRINKIMO SPRENDIMAS

2021 m. kovo mėn. 24 d.
Vilnius

Naktinės ekonomikos asociacijos „NaktA“, toliau – „Asociacija“, valdybos sprendimą priima Asociacijos valdybos nariai:

Mark Adam Harold, Raimondas Pranka, Saulius Galdikas, Vilius Kadūnas, Karolis Šlikas, Giedrius Vaškelaitis

Sprendimą pasirašo visi valdybos nariai, todėl protokolas nėra rašomas.

Valdyba priima šį sprendimą:

  1. Paskirti Asociacijos valdybos pirmininku šį asmenį:

Mark Adam Harold

Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Mark Adam Harold
Raimondas Pranka
Saulius Galdikas
Vilius Kadūnas
Karolis Šlikas
Giedrius Vaškelaitis