Valdybos posėdis nr. 1

Posėdis įvyko 2022-04-26 (16:00 – 17:10)

DARBOTVARKĖ

  1. Dėl veiklos pradžios.
  2. Dėl visuotinio susirinkimo.
  3. Dėl sekančių valdybos posėdžių.
  4. Dėl įgaliojimų.
  5. Dėl dabartinės Lietuvos naktinės ekonomikos industrijos situacijos.
  6. Dėl savivaldybės “Ne tik baro” programos.
  7. Kiti klausimai.

PROTOKOLAS