Steigiamasis susirinkimas

STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO SPRENDIMAS

2021 m. kovo mėn. 23 d.
Vilnius

Naktinės ekonomikos asociacija „NaktA“, toliau – „Asociacija“, steigiamąjį sprendimą priima Asociacijos steigėjai: Mark Adam Harold, Raimondas Pranka, Saulius Galdikas, Vilius Kadūnas, Karolis Šlikas, Giedrius Vaškelaitis.

Steigiamąjį sprendimą pasirašo visi steigėjai, todėl protokolas nėra rašomas.

Asociacijos steigėjai priima šiuos sprendimus:

  1. Patvirtinti Asociacijos įstatus. Įgalioti Raimondą Pranka pasirašyti steigiamos Asociacijos įstatus.

Sprendimas priimtas vienbalsiai.

  1. Paskirti Asociacijos vienasmeniu valdymo organu (Prezidentu) šį asmenį:
    Raimondas Pranka.

Sprendimas priimtas vienbalsiai.

  1. Paskirti kolegialaus valdymo organo (Valdybos) nariais šiuos asmenis:
    Mark Adam Harold, Raimondas Pranka, Saulius Galdikas, Vilius Kadūnas, Karolis Šlikas, Giedrius Vaškelaitis.

Sprendimas priimtas vienbalsiai.

  1. Nustatyti, jog stojamasis Asociacijos nario įnašas nemokamas.

Sprendimas priimtas vienbalsiai.

  1. Nustatyti Asociacijos nario mokesčio dydį, kuris priklauso nuo nario ar jo atstovaujamų juridinių asmenų veiklos vykdymo vietų skaičiaus – jei narys ar jo atstovaujamas asmuo Asociacijoje registruoja tik vieną veiklos vykdymo vietą, taikomas 15 EUR (penkiolika eurų) per mėnesį nario mokesčio dydis, jei registruojamos dvi ar daugiau veiklos vykdymo vietų – taikomas 30 EUR (trisdešimt eurų) per mėnesį nario mokesčio dydis.

Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Mark Adam Harold
Raimondas Pranka
Saulius Galdikas
Vilius Kadūnas
Karolis Šlikas
Giedrius Vaškelaitis